Duyurular
Tüp bebek laboratuvarlarında 20 – 25 yıldır uygulanmakta olan embriyo dondurma ve çözme yöntemi ile son yıllarda geliştirilen yeni teknikler sayesinde çok daha yüksek oranlarda gebelikler elde etmek mümkün olmaktadır.

Embriyolar kriyoprotektan adı verilen kimyasal maddeler sayesinde dondurulup -196 °C’de sıvı nitrojen tankları içinde kişiye özel bölgelerinde saklanırlar. İstendiğinde bu embriyolar tersine uygulanan işlemlerle çözülüp ana rahmine transfer edilir. Sıvı nitrojen içerisinde tüm kimyasal reaksiyonlar ve hücresel aktiviteler durmaktadır. Bu durum bir tür hücresel uyku halidir. Yapılan deneysel çalışmalarda embriyoların sıvı nitrojen içerisinde uzun süre sağlıklı bir şekilde saklanabileceği gösterilmiştir.

Ünitemizde genellikle 3.gün ve 5.gün embriyo dondurma (vitrifkasyon) işlemi yapılmaktadır. Dondurulan embriyoların iyi kalitede olması çözme işleminde embriyoların canlı olarak geri dönme oranına doğrudan etki etmektedir.

Hangi Durumlarda Embriyo Dondurma Yapılır?
  • Transfer işleminden sonra geriye kalan kaliteli embriyolar imha edilmek yerine dondurulup tekrar transfer edilmek için saklanabilir.
  • İlaçlarla yumurtalıkların uyarılması esnasında OHSS (aşırı uyarılma sendromu) riski olan kadınlarda tüm embriyolar daha sonra kullanılmak üzere dondurulabilir.
  • Rahim içini saran endometrium dokusunun yeteri kadar gelişemediği durumlarda.
  • Rahim içi cerrahi operasyon gereken durumlarda.
  • Kemoterapi veya radyoterapi gerektiren kanser tedavilerinden önce embriyolar dondurulabilir.

Embriyo Dondurmanın Çiftlere Kazandırdıkları
Bir tüp bebek ünitesinde embriyo dondurma işleminin yapılabilmesi çiftlere sağladığı avantajlar açısından önemli bir husustur. Taze bir siklusta daha az ( 1 – 2 ) embriyo transfer edilip geri kalan embriyoların dondurulması , riskli bir gebelik süreci olan çoğul gebelik ihtimalini azaltır. Çiftlere asıl amaç olan sağlıklı bir gebelik ve doğum imkanı sağlar.

Dondurulan embriyoların çözülerek transfer edilmesi çiftlere çok daha az harcama yaparak neredeyse taze bir denemeye yakın gebelik şansı sunar. Üstelik uzun süreli ilaç kullanımı, yumurta toplanması ve ICSI (yumurtaya sperm enjeksiyonu) gibi işlemlere gerek kalmaz. Ayrıca gebelik elde edilmiş çiftlerde ikinci bir çocuk istemi dondurulan embriyoların çözülüp transfer edilmesi ile mümkün olabilir.

Dondurulan Embriyoların Saklama Süresi
Yapılan bilimsel çalışmalar dondurulmuş embriyoların 10-15 sene gibi çok uzun süre sonra çözüldüğünde bile sağlıklı gebelik şansı verdiğini göstermiştir.

Vitrifikasyon Yöntemi ile Embriyo Dondurma
Vitrifikasyon dondurma yöntemi diğer dondurma yöntemi (konvansiyonel yavaş dondurma) ile kıyaslandığında çok daha üstün bir teknik olduğunu kanıtlamıştır. Bu yöntem ile dondurulan embriyolar çözüldüğünde %90 – 100 oranında canlı ve sağlıklı bir şekilde geri dönmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta dondurulan embriyoların kalitelerinin dondurulmaya uygun olmasıdır.

Doğuş Hastanesi tüm diğer tüp bebek tekniklerde olduğu gibi vitrifikasyon yöntemindeki tüm gelişmeleri anında takip etmekte ve daha yüksek başarılar elde etmek için bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Yaptığımız çalışmalar sayesindedir ki, ünitemizde vitrifikasyon yöntemi ile neredeyse taze embriyo transferlerinki kadar yüksek gebelik oranları elde edilebilmektedir.

Sunduğu avantajlar göz önüne alındığında embriyo dondurmaya uygun olduğunu gördüğümüz tüm çiftlere, transfer günü ekibimiz tarafından bilgilendirme ve embriyoların dondurulması önerisi yapılmaktadır.
Ana Sayfa   |   Ekibimiz   |   Hakkımızda   |   Uygulamalarımız   |   Galeri   |   Konaklama ve Transfer   |   SSS   |   İnsan Kaynakları   |   İletişim
Embriyo Dondurma
Bize Ulaşın: Uzm. Emb. Fatma Tertemiz
Mobil: 0533 869 23 30    Tel: 0392 223 64 39
Uzm. Emb. Fatma Tertemiz
0533 869 23 30
0392 223 64 39
Uzmana Danışın